A firenzei Dóm

A firenzei Dóm homlokzata 1587-ből származik. Arnolfo di Cambio munkája befejezetlen maradt. A következő mintegy háromszáz év alatt sorra készültek a tervezetek az új homlokzat kialakítására kiírt pályázatra, de csak 1871-ben, az Emilio de Fabris építész által készített tervet fogadták el. Ennek kivitelezése 1887-ben fejeződött be. A firenzei dóm homlokzatát a templom építéséhez eddig is használt carrarai fehér, pratói zöld, valamint maremmai rózsaszín márvánnyal díszítették.

A lünettákban Szűz Mária történetét megörökítő jeleneteket helyeztek el. Ezek, balról jobbra haladva, az Irgalom, a Szűzanya a város patrónusaival, valamint a Hit. A három rozetta közt húzódó fríz fülkéiben a 12 Apostol szobra áll, középen a Mária-szoborral. Fölül művészek mellszobrainak a sora látható. A homlokzatot timpanon zárja le, közepén az Úristent ábrázoló domborművel.

A firenzei Dóm belső tere lenyűgöző látvány. A firenzei dóm vagy Santa Maria del Fiore-templom a világ negyedik legnagyobb temploma. Az olasz gótikus stílusnak megfelelően függőleges és vízszintes térhatás jellemzi. A firenzei Dóm hossza 153 m, szélessége, az oldalhajóknál 38, a kereszthajónál pedig 90 m. A Dóm hajóit enyhe csúcsban végződő íveket tartó pilléres oszlopok tagolják. A mennyezet csúcsíves boltozatát bordaélek teszik változatossá. A felső karzat párkányra támaszkodik.

A templom végében nyílik a szentély, Baccio Bandinelli munkája, körülötte a három apszis vagy szószék, melynek mindegyike öt részből tevődik össze.
A padlózat különböző színű márványból való mozaikja Baccio és Giuliano d'Agnolo, Francesco da Sangallo és munkatársai alkotása, 1525-1661-ból.
A baloldali hajó két lovas síremlékén, mely eredetileg freskó volt, John Hawkwood, Paolo Ucello 1436-ban, valamint Niccolo da Tolentino, Andrea del Castagno 1456-ban alkotott műve látható.

A firenzei dóm gazdag műkincsei közül Ghiberti festett üvegablakai, Tino di Camaino Antonio d'Orso 1321-ből származó síremléke és Gaddo Gaddi lünettája a legismertebbek. A baloldali hajóban Ciuffagni, Donatello és Nanni di Bartolo Józsuát ábrázoló aediculája, valamint Benedetto da Maiano Farkasölő című és Bicci di Lorenzo Szent Kozmát és Demjént ábrázoló festményei láthatók.