A Paradicsom kapuja - Porta del Paradiso

A Porta del Paradiso, azaz a Paradicsom kapuja, a firenzei Dóm főhomlokzatával szemben látható. A kapuszárnyak díszítésén már a reneszánsz vonalai győzedelmeskednek. Michelangelo, mikor meglátta a kápolna keleti kapuját, azt mondta: "Méltó lenne rá, hogy a Paradicsom kapuja legyen." Azóta nevezik Porta Paradisonak.

Ghiberti a keleti kapun már szakított a Pisano-féle formákkal, az ajtószárnyak 28 domborműre való felosztásával, a négykaréjos gótikus keretekkel. A 10 nagyobb téglalap alapú dombormű művészileg már sokkal gazdagabb, már-már festőien oldott, a váz díszítése is más felfogásban, a reneszánsz szellemében készült.
A Battisterio látványa, mint sok más olasz, főleg reneszánszkori épületé, esztétikailag spontán örömet válthat ki bármely szemlélőből, de szellemi mélységet aligha nyerhetünk némi előzetes tudás, a bibliai jelenetek, a keresztény szimbólumok ismerete nélkül. Íme, a keleti kapu két szárnyán látható öt-öt dombormű ótestamentumi jelenetei:

 1. Ádám és Éva teremtése és az eredendő bűn utáni kiűzetésük a Paradicsomból.
 2. Ádám a földet műveli, Káin és Ábel áldozata, testvérgyilkossága.
 3. Az özönvíz, Noé bárkája, valamint Noé és hozzátartozói áldozata, Noé ittassága.
 4. Ábrahám a három angyallal, Sára a sátorban, Hágár a pusztában, Izsák feláldozása.
 5. Ézsau és Jákob története: Ézsau Izsákhoz megy, Ráhel és Jákob, Izsák megáldja Jákobot.
 6. József és testvérei Egyiptomban. Benjámin zsákjában megtalálják az aranypoharat,
  József felfedi magát a testvérei előtt. A testvérek visszatérése Kánaánba.
 7. Mózes a Sínai-hegyen átveszi a törvénytáblákat.
 8. Jerikó falainak a leomlása, Józsua átkel a Jordán folyón.
 9. Dávid harca a filiszteusokkal, Góliát megölése.
 10. Salamon fogadja Sába királynőjét.

A Paradicsom kapuja - Porta del Paradiso

A keleti kapu pompás képsorán jól látható, hogy Ghiberti hódol a perspektíva törvényeinek, melyeket maga is kutatott. A csoportokat finom vonalvezetéssel fűzi össze, az előtérben sokszor teljes kerekségükben megmintázza az alakokat, majd a képi távlatokhoz igazodva egyre laposabbá válik a relief, míg a legtávolabbi motívumok már szinte csak egy-egy vonal a bronz felületén. A végtelenbe vesző táj megteremti a tér illúzióját. A már-már líraian megszerkesztett formák, a világ, a természet felfedezésének örömét, a quattrocento ujjondó életérzését tükrözik. 
Sajnos a légszennyeződés idővel fekete réteggel vonta be a ragyogó domborműveket, de a természeti katasztrófák sem kímélték. Az 1966-os firenzei árvíz a Paradicsom kapuját is megrongálta. Pontosabban, öt tűzaranyozott bronz dombormű levált az ajtószárnyakról. A Paradicsom kapuját korunkban restaurálták. Az eredetit a Dóm Múzeumában látható, ahol megőrizheti eredeti pompáját.