Szent Antal Iskola

A Szent Antal iskola eredetileg a Szt. Antal rendház székhelyének épült, 1427-ben. 1504-ben emeletet építettek rá, majd az 1700-as években kibővítették Antonio Bonazza: Szt. Ferenc, Szt. Antal és Szt. Bonaventura szobraival, aztán az egész épületet fokozatosan egyre bővítették.

A földszinti kis templom főoltárán Padovanini oltárképe látható, a jobb falon pedig Gaspare Gozzira, az 1786-ban elhunyt és itt eltemetett íróra emlékeztetó kőlap. A bal falon Rinardo Rinaldini: Immacolata és Giovanni Bonazza: Keresztrefeszítés c. alkotása.

Figyelmet érdemel az emeleti gyűlésterem 1506-1510 között készült faragott és festett famennyezete, valamint az oltár polikróm szobra, Abdrea Briosco: Madonna a gyermekkel c. alkotása.

A Szent Antal iskola falait a XVI. sz. elejéről származó három olajfestmény és tizenöt freskó díszíti, melyek Szent Antal életét és csodái történetét jelenítik meg.
Ezek közül kiemelkednek Tiziano Vecellio alkotásai, aki 1510-11-ben ugyan még igen fiatal volt, de három kép biztos, hogy tőle származik, például A féltékeny férj leszúrja felségét című.