Szent Ferenc templom

A Padovai Szent Ferenc templom épületegyüttesét 1414-ben kezdték emelni, Baldo és Sibilla Bonafari házaspár óhajának megfelelően, párhuzamosan a kórház felépítésével. A munkálatok évszázadokon át elhúzódtak, 1798-ig, s jó ideig Padova legfontosabb temploma volt.

Jelentőségét az is indokolta, hogy a Szent Ferenc templom eredetileg a kórház épületegyütteséhez tartozott, s kapcsolatban állt a Padovai Egyetemmel, mely évszázadokon át Padova legfontosabb ilyenszerű intézménye volt.  

A Szent Ferenc templommal kapcsolatban álló kórházban, 1543-tól klinika is működött, az orvostanhallgatók számára. A tudomány szolgálatában álló Padovai Egyetemet az orvostudomány területén elért eredmények hamar világhírűvé tették.
A Szent Ferenc templom, sok más érték között, olyan művészeti alkotásokat őriz, mint például Veronese Mennybemenetel c. festménye, vagy a Szűzanya életét bemutató freskójelenetek, Girolamo dal Santo 1523-26-ban készült főműve.

A kereszthajóban találjuk Pietro Roccabonella emlékművét, a szentély jobb sarkán pedig egy kis fülkében áll Paulo Pino egy XVI. századi vászna. A szentély felső részén egy szintén XVI. századi szalagdíszítés fut végig, a ferencesek szentjeivel, bal oldalon pedig Filippo Parodi Ecce Homo c. munkáját csodálhatjuk meg. Figyelmet érdemel a kápolna középső boltívét díszítő  XVII. századi Annunciazione c. festmény.
A sekrestye mennyezete boltívei alatt, a 19 holdsarló alakú ablakot Szent Ferenc csodatettei díszítik. A teljes sorozat Paolo Piove Sacco atya megrendelésére, 1647-ben készült el, olyan  nagy művészek közreműködésével, mint G. B. Pellizzari, G. Specchietti vagy D. van Dyck.

Figyelmet érdemel a rendház reneszánsz kolostorudvara is, ahová a kereszthajóból érhetünk ki. A kereszthajó bal szárnyán sorakozó négy kápolna szintén gazdag korabeli műalkotásokban.