Raffaello termek - Stanze di Raffaello

A Raffaellóról elnevezett termek  (sztáncák vagy szálák) a freskók alkotójáról lettek elnevezve. A freskók II. Gyula pápa kívánságára készültek, aki a Borgia a lakosztályból a palota II. emeletére akart költözni s felkérte az akkor még alig 25 éves Raffaellot, hogy egy terem falát freskókkal ékesítse.

Raffaello 1508. őszén kezdett munkához. Mikor a pápa meglátta az első elkészült falfestményt, az annyira elbővülte szépségével, hogy felbontotta az előzőleg már Luca Signorelli, Pinturicchio, Perugino és Sodoma mesterekkel megkötött szerződést és mind a négy terem kifestését a tehetséges Raffaellora bízta.

Stanza dell'Incendio di Borg


A Stanza dell'Incendio di Borgo, azaz a Tűzvész a Borgóban nevű terem az ablak előtti freskóról lett elnevezve, melyen Raffaello a római Borgo városrészben kitört tűzvészt jeleníti meg. A 87-ben keletkezett szerencsétlenséget IV. Leó pápa fékezte meg, aki felmutatta a feszületet.


A Sala della Segnatura Raffaello első itteni munkája. Témája az emberi tudás négy forrása: a teológia - Disputa del Sacramento, azaz Hitvita az Oltáriszentségről; a filozófia - La Scuola di Atene, azaz Az athéni iskola; a művészet - Parnaso, azaz Parnasszus; az igazság. Ez utóbbin látható a ma már szállóigévé lett felirat, melyet egy szigorú tekintetű nőalak tart a kezében: "Ius suum unicuique tribuit".

A Sala di Eliodoró az itt látható nagy méretű Heliodoros kiűzetése a jeruzsálemi templomból c. freskóról kapta a nevét. Az itt látható másik három freskó: I. Le pápa visszafordítja Attila hadait Róma alól; A bolsenai csoda; Szent Péter kiszabaditása a börtönből.Bttaglia Ponte Milvio

Sala di Costantino. A terem a Constantinus császár Pons Milvius-nál vívott csatáját megelevenitó freskóról nyerte a nevét. Az ebben a teremben látható freskókat Raffaello halála után a tanítványai fejezték be.

A Loggiák. A Raffaello-termekből a Loggiákba ér a látogató. Ez az épületszárny Bramante tervei alapján épült. A mennyezeti freskókat Raffaello rajzai alapján a mester tanítványai fejezték be. Témáit az Ó- és az Újtesatamentumból  merítette Raffaello.

A Cappella Niccolina freskóit Beato Angelico festette, V. Miklós pápa megrendelésére. Az ábrázolt jelenetek Szt. Lőrinc és Szt, István életéből ihletődtek.