Vatikáni Könyvtár - Biblioteca Vaticana

A Vatikáni Künyvtárat IV. Sixtus pápa alapitotta 1475-ben. Állománya az óta is szüntelenül gyrapodik. V. Sixtus pápa megrendelésére, 1587 és 1589 között Domenico Fontana épitész hatalmas, kéthajós termet épített, az un.

Salone Sistino-t. A két hajót hét tartóoszlop választja el, melyeket V. Sixtus pápasága idejének epizódjait ábrázoló freskók diszitenek. A Vatikáni Könyvtárban őrzött pápai gyűjtemény értékes kéziratokat, miniatűrőket és régi könyveket tartalmaz. Itt található három Corvina-kódex is, 1487-ből.

A könyvtárhoz tartozó 13 terem közül említésre méltó a Museo Profano, vagyis A világi művészetek múzeuma, mely etruszk és római leleteket őriz, valamint a X. terem, mely a Nozze Aldobrandine, vagyis Az aldobrandini mennyegző c. freskójáról nyert hírnevet. A XII. terem, vagyis V. Pius egykori kápolnája,  Capella di Pio néven ismeretes. Falát Jacopo Zucchi festményei diszitik.