A Tízek Tanácsa termei

A Scala d'Oro túloldalán, a lagúnák felé a Tízek Tanácsa helyiségei folytatják a dísztermek sorát. A Tízek Tanácsa félelmetes hatalomnak számított, melyről sok szóbeszéd keringett. Ennek alapja a Serenissima által az állambiztonsági kérdésekben rájuk ruházott hatalom volt.

Jogkörük épp a szuverenitást birtokló  nemesek rendjére terjedt ki, s főként ezek politikai ellenőrzése foglalkoztatta őket. A Tízek Tanácsa sajátos jelvényt viselt, az "X"-et, vagyis a római tízest. Ha igazolásként szétvonták palástjukat és ezt felmutatták, bárhova, bármikor beléphettek, s még a leghatalmasabb patríciusok is ellentmondás nélkül követték szavukat.

A rettegés a közegeikre is kiterjedt: ha piros lámpásos bárkáik jelt adtak, a gondolások szinte megdermedtek - senki sem merészelt menekülésre, ellenállásra gondolni. Korunkban, a titkos okmányok elemzése után a történelmi kutatás már reálisabb megvilágításba helyezte e misztikus testület működését: valójában a Tízek Tanácsában is ugyanolyan okos és megfontolt patríciusok működtek együtt, mint a Köztársaság más tanácsaiban.

Mivel megbízatásuk rövid időre szólt, a hatalom nem is a személyre, hanem a személyeiben folyton váltakozó testülethez fűződött. Saját koruk fényében vizsgálva, erről okos és körültekintő viták, logikus döntések tanúskodnak.