Santa Maria in Vanzo Szeminárium

A Padovai Szeminárium, vagyis a papnevelde 1571-ben született, Nicolo Ormanetto püspök kezdeményezésére. Ormanetto püspök, miután részt vett a Tridenti Zsinat utolsó ülésein, elhatározta, hogy alapít Padovában egy papneveldét. Eleinte egy házat bérelt ki, aztán, a szűkös anyagi helyzet miatt a püspökséghez közeli épületet vette igénybe erre a célra.

1664-ben, amikor Gregorio Barbarigo bíboros lett a püspök, a helyzet radikálisan megváltozott. Barbarigo 1669-ben, a családi ezüstjei eladásából származó pénzen megvette a S. Maria in Vanzo monostort, hogy majd abban működhessen a papnevelde, így Barbarigo püspök számítható a padovai papnevelde tulajdonképpeni megalapítójának.

Az újjáépítési munkálatok elvégzése után, 1670. őszén az új szeminárium 106 kispapot fogadott.

A papnevelde XV. századi épülete több átalakítást is szenvedett. Először 1743-1758 között, Carlo Rezzonhico püspök, a későbbi XIII. Kelemen pápa kívánsága szerint, majd 1907-1923 között, Luigi Pellizzi püspöksége idején történtek olyan radikális változtatások, hogy az eredeti épületből szinte semmi sem maradt meg. Egyedül az egykori monostorhoz tartozó Chiesa di Santa Maria in Vanzo, vagyis a szemináriumhoz tartozó, régi templom.

A dokumentumok szerint a papnevelde bal oldalán levő épületet Lorenzo da Bologna építette, 1436 körül. 1525-ben a szentélyt kibővítették és az egyhajós templomhoz három elegáns lombard oszlopon álló boltívvfel toldották meg, valamint karfzhatot építettek hozzá.

Santa Maria in Vanzo templom

A padovai Santa Maria in Vanzo templom gazdag műalkotásokban. Legismertebbek az 1574-ból való Sírbatétel, Jacopo da Basso alkotása, Francesco da Bassano A napkeleti bölcsek imádata, valamint Bartolomeo Montagna, Girolamo dal Santo, Michele da Verona, Domenico Campagnola és más neves alkotók művei. A szentély falain két Migliorano freskót láthatunk.

A padovai szeminárium könyvtára létrehozását szintén Barbarigo kezdeményezte. A padovai papnevelde, azaz a Szeminárium megalapításakor ugyanis Barbarigo szerette volna, ha könyvtár is létesül, ezért saját költségén megalapozta azt a több mint ezer kötetet tartalmazó gyűjteményt, mely részben vásárlás, részben adományok révén került a papnevelde tulajdonába.