A Colosszeum - Colosseo

A Flavius amfiteátruma, a Colosseum néven ismert építészeti remekmű építését 72-ben kezdték meg, Vespasianus kívánságára, majd fia, Titus fejezte be, 80-ban. Mikor elkészült, a császár 100 napos ünnepet rendelt el.

Az 50 ezer embert befogadó amfiteátrum bizonyára a közvetlen közelében álló gigantikus méretű Néró-szobor miatt kapta a Colosseum nevet. Az amfiteátrum kettős színházát jelent, a római ovális- vagy kör alakú színházak ugyanis két ókori görög színház félkör alakú játéktere összeillesztéseként tekinthető.

A Colosseumban rendezett játékok, bár gyakran kegyetlenek volta, nagy népszerűségnek örvendtek. Annak idején többféle látnivalót rendeztek itt, a legnépszerűbbek a gladiátor-küzdelmek vagy a vadállatokkal való viadalok, de híresek voltak a hajócsaták, a naumachinák is, mely alkalmakkor, hála a sajátosan felépített szerkezeteknek, mely a rómaiak kiváló technikai tudását és páratlan leleményességét dicséri, vizet engedtek az arénába. De igen kedveltek voltak a nagy, látványos színielőadások is. Az utolsó korszakban az őskeresztények mártírhalála színterévé is vált a Colosseum épülete.

Napjainkban már igen megrongálódott állapotban látható a Colosseum, részben a természet viszontagságai és több földrengés miatt is, részben az emberi kapzsiság miatt. A századok során innen hordták el az anyagot más építményekhez. Főleg a nemes márványt és más értékes díszítményeket raboltak el a Colosseumból.
Ezzel együtt, még jól látható az ókori építmény négy emelete: az első három szintet alul ión, középen dór, felül pedig korinthoszi féloszlopok díszítik. A legfelső szint zárt falsiját korinthoszi pillérek, a vakárkádok ékesítik, a pilaszter-közökben egy-egy ablakkal.

A bejárat a Colosseum legalsó árkádsorában van, ahonnan lépcsők vezetnek a nézőtér különböző szakaszaiba. A helyek a társadalmi rétegek szerint oszlottak meg: az első sorokban a császárnak és a Vesta-szüzeknek, a papságnak és az előkelőségeknek fenntartott helyektől, a társadalmi ranglétre minden fokán át a köznép soraiig, legfelül pedig a nők foglalhattak helyet.

Eredetileg az amfiteátrumot ügyes ernyőrendszerrel, az un. Velariummal látták el, hogy a Colosseum nézőterét megvédjék az időjárás viszontagságaitól. A falakon még ma is látható a vitorlavásznakat tartó árbocok rögzítési helye. Az aréna ma már nincs lefedve, igy jól látható az egész egykori föld alatti folyosórendszer. A különböző helyiségek, folyosók rendeltetésének a tisztázása még napjainkban is foglalkoztatja a kutatókat, de nagyjából elmondható, hogy innen irányították a különböző játékokhoz szükséges bonyolult szerkezeteket, itt jutottak be a gladiátorok - a rendszerint erre kiképzett rabszolgák -, és itt engedték be a vadállatokat. A via dei Fori Imperiali végén, ahol egykor Néró kolosszális szobra alapköve állt, fennmaradt néhány mészkőlap.