A császári fórumok - Fori Imperiali - Traianus fóruma

Róma folyamatos fejlődése, hatalmas politikai és gazdasági befolyása megkövetelte, hogy idővel kibővítse a Fórumát. De mert az eredeti Római Fórumon már nem akadt semmi beépíthető terület, a köztársaság vége felé Caesar, a Campus Martius közelében egy újabb fórumot építtetett. Ez volt a Forum Julium, melyet aztán - a szükségletnek megfelelően - újabb fórumok megépítése követett: Augustus, Vespasianus, Nerva és Traianus fóruma.

Fori Imperiali

Traianus fóruma - Foro di Traiano

A császári fórumok, azaz a Fori Imperialehoz a Piazza Veneziaról indul az út, ahol balra a via dei Fori Imperialera érve máris Traianus forumához ér a látogató. Traianus fórumát Apollodoros tervezte. A 103-ben elkészült építkezés az utolsónak elkészült császári fórum. Itt áll a S. Maria di Loreto reneszánszkori templom, a közelében pedig a SS. Nome di Maria-templom.

Foro, Colonna di TraianoAz eredeti grandiózus tervnek megfelelően, a két részre osztott teret egykor két oszlopcsarnok valamint egy épületegyüttes szegélyezte. Az épületegyüttes részei a Basilica Ulpia - ebből már csak a romok láthatók, de a maradványok is tanúsítják az öthajós építmény rendkívül nagy méreteit -, a Biblioteche és Traianus temploma. A tér közepén a császár lovas-szobra áll és még ma is megcsodálható Traianus oszlopa.

Az alapkő nélkül 40 m magas oszlopot M. Ulpius Traianus tiszteletére emelték, a dákok elleni dicsőséges hadjárat emlékére. Az oszlopon spirálisan felfutó dombormű a császár győzedelmes dáciai hadjárata jeleneteit örökíti meg. Az oszlop talapzatában temetkezési fülkét alakítottak ki, mert a császár ide kívánta helyeztetni nyugalomra a hamvait. A belső lépcsővel ellátott oszlop tetején eredetileg Traianus szobra állt, de 1587-től Szent Péter bronzszobrát állították ide, melyet T. Della Porta alkotott.

Innen jól belátható a traianusi piactér háromszintes üzletsora, ahol, az egyik nagy teremben, a pénzváltók kaptak helyet.