Szent Péter-bazilika - Basilica di San Pietro

Az ókereszténység idején Constantinus császár 324-ben fényes bazilikát építtetett a szent apostol tiszteletére. Ennek az ősi székesegyháznak a helyére épült a Szent Péter-bazilika, mely máig is a kereszténység legnagyobb temploma. Az ősi templom falai ugyanis a középkor vége felé omladozni kezdtek s megbízták Bramantét, hogy építsen új főtemplomot.

A templom megvalósításán olyan nagy művészek dolgoztak mint Raffaello, Peruzzi, Sangallo, majd Michelangelo. Bramante elképzeléseinek megfelelően, Michelangelo grandiózus bazilikát tervezett, ahol a görög kereszt alaprajzú épületet kettős boltozatú kupolával egészített ki.

Ezt a görög kereszt alaprajzú templomot változtatta latin kereszt formájúvá  Maderno, a XVII. sz. első éveiben. Ugyancsak neki köszönhető a barokk homlokzat is.
Később Bernini hatalmas ellipszis alakú díszteret épített a templom elé. A díszteret két oldalról félkör alakú négyes oszlopsorok, a kollonádok szegélyezik.

Egyiptomi ObeliszkA Szent Péter-bazilika a via Conciliazione felől közelíthető meg. A Szent Péter-bazilika előtti téren egy, a Néró cirkuszából származó egyiptomi obeliszk nyúlik a magasba. Mindkét oldalán egy-egy szökőkút áll, Maderno, illetve Bernini művei.

A Szent Péter-bazilikába széles lépcsősor vezet. A tágas központi előcsarnokkal díszített homlokzaton 9 loggia van kiképezve. A középső az Áldások loggiája, azaz a Loggia delle Benedizioni. Nevét onnan nyerte, hogy a nagy ünnepségek alkalmával a világ minden tájáról ide, a Szent Péter térre sereglett híveknek a pápa ebből az ablakból adja áldását, a híres "Urbi et Orbi", azaz "Áldás a városnak és a világnak!"

A homlokzati előtér márvány oszlopsorából 5 ajtó vezet az átriumba. Maderno 1608-13 között elkészült méltóságteljes épületét értékes mozaikok díszítik. Itt, a bejárati ajtó fölött látható Giotto Navicella, azaz apostoli halászbárka c. alkotása. Constantinus császár lovas-szobra. Bernini műve, szintén az előcsarnokban áll.

A központi bejárat Antonio Filarete által 1440-45 között készült bronz ajtószárnyak Szent Péter és Szent Pál alakját testesítik meg. Jobbra az utolsó ajtó az un. Porta Santa, vagyis a szent kapu zárva van s csak jubileumi szent években nyitnak ki, a pápa jelképes kopogására.

Egy ilyenszerű útleírás ugyan nem hivatott megmagyarázni a katolikus kánonokat vagy ismertetni a miserendet avagy a templomot díszítő freskók és szobrok által megjelenített alakokat, mégsem térhet el a megilletődés felett, melyet akkor érez a látogató még az is, aki egyszerű világjáró turista és nem hívő  katolikus, mikor átlépi a Szent Péter-bazilika küszöbét.