A Dózse-palota főhomlokzata

A Dózse-palota lagúnára és a Piazzettára néző főhomlokzata, a szakaszos építkezés ellenére, azonos elgondolásról vall. A földszinten 38 vastag oszlopon nyugvó széles árkádsor húzódik végig. Az oszlopoknak nincs talapzatuk, mert a tengerszint emelkedése miatt a móló szintjét meg kellett emelni, elfedve az árkádsor alapját is. A három sarkon vaskosabbak az oszlopok, hogy fenntarthassák az oszlopfőket díszítő szimbolikus szoborcsoportokat, melyek az épület rendeltetését voltak hivatottak kifejezni.

A Dózse-palota első emelete a földszintinél karcsúbb oszlopokon nyugvó, sűrűbb loggia-sorból áll, ahol minden egyes alsó boltív fölé kettő került. Különösen szép rajzú az egymásba fonódó mérművek lóhere-nyílása, a háromkaréjos íveket lezáró körökben kiképzett keresztek sora. E fölött magasodik a sima márványfal, melyet a rózsaszínű és fehér kövek rombikus mintázata hatalmas felülete ellenére is könnyűvé tesz. A falat mindkét szárnyon hét nagyméretű, csúcsíves ablak töri át, melyek közül a középsők fülkés-tornyos, erkélyes kiképzésűek.
A Dózse-palota lagúnára néző díszablaka csúcsán, melyet Pierpaolo dalle Masegne  datált 1404-ben, az Igazság-szobra áll. Alkotója, A. Vittoria, aki a Piazzetta felőli oldalhoz is ezt vette mintául, Velence szobrához. A Szent Márk terecskére néző homlokzatot Az Igazság szobra díszíti.

A Rivára, vagy rióra néző sarkon Rafael arkangyal, a kereskedelem és a hajózás patrónusa néz a tenger felé, alatta, a földszinti oszlopokon több szimbolikus értékű bibliai jelenet. A Piazzettára néző központi sarkon a földszinti oszlopfő gótikus dísze Ádám és Éva bűnbeesését jelzi, feljebb pedig Mihály, az igazságszolgáltatás és a háború arkangyala őrködik, karddal a kezében. A Bazilika felé eső sarkon Gábriel arkangyal, a bölcs kormányzás szimbóluma áll, alatta a földszinti oszlop dísze, Salamon híres ítéletét ábrázoló szobor, mely már a reneszánsz mestereit dicséri.
Az árkádok feletti faltömböt keleties hatású, rombusz formájú színes márványmozaik díszíti, melyet széles ablakok sora tesz könnyűvé. Az épület sarkait hajlított féloszlopok szegélyezik, felettük finoman kidogozott fiatornyok. A palota tetejét pedig fűrészfogas-lándzsás párkánysor koronázza, melyben a  rózsaszínű és fehér kőfaragványok mindegyikét egy-egy márványcsepp zárja le. A geometrikus mintázatú homlokzat, az oromzatok és fülkék jól kigondolt elhelyezése csipkeszerűvé teszi az egész építményt.

A palota egészének építészeti nyitottsága és a díszítés választékossága a velencei patríciusok igyekezetére vall, hogy minél szebbé tegyék palotáik homlokzatát.
Felbecsülhetetlen művészeti értékük védelmében egyes oszlopfőt a palota múzeumába helyeztek át és helyükbe másolatot állítottak.