Sala del Maggior Consiglio, Fegyvertár

A Sala del Maggior Consiglio, vagyis a Nagytanács-terem a Dózse-palota legnagyobb helyisége: 54 x 25 x 12m, az egész palota központja. A Nagytanács az állam legfőbb tisztviselői testületeként működött, melynek taglétszáma a kezdeti 300 főről, 1600-ra emelkedett az idő folyamán.

A terem 1578 és 1595. Között elkészült művészi díszítése különös ellentétben áll a benne tanácskozó testület szigorú rendeltetésével. Csupán a mennyezet központi képe utal rá közvetlenül, melyen Jupiter villámaival zúzza szét a bűnt. Veronese remekművét Napóleon kivágatta és máig a párizsi Louvre egyik fő kincsét képezi. A Dózse-palotába csak De Andrea pontos másolata került.  A többi mennyezeti kép jobbára Veronese alkotása, de láthatunk itt Tintoretto és Palma il Giovane alkotást is, melyek a velencei állam életének a legfontosabb pillanataiból merítették témájukat.

A fegyvertár kialakítását a politikai biztonság fenntartása tette szükségessé a mindig éberen őrködő Velencei Köztársaság elöljárói számára. A Dózse-palota kezdeti fegyverkészlete az idők során kiegészült a gazdag patrícius családok által hátrahagyott fegyverekkel, a jeles fegyverforgatók adományaival, akik olykor teljes kollekciójukat odaajándékozták.

A Dózse-palotabeli gyűjteményt különféle gyártmányú zászlók, vékonycsövű ágyúk, egy kanócos puska, kardok, hosszú lovassági kardok, kopják, szakállas puskák és karabélyok alkotják.