Padovai Szent Antal-bazilika

A padovai Szent Antal-bazilika előtti tér, a Piazza del Santo ma sokkal tágasabb, mint eredetileg volt. A szentélyt kőkerítés veszi körül, melynek közvetlen közelében áll Erasmo da Narni a Gattamelata emlékműve, akinek sírját a Bazilikában találhatjuk.
Basilica di Sant Antonio PadovaA Serenissima neves kapitánya tiszteletére emelt emlékmű sírboltot idéző talapzaton áll, melynek két kapuja az élet és a halál jelképe. Felette a kiváló hadvezér lovasszobra, mely Donatello, a nagy firenzei szobrász egyik főműve. Megbízója a Gattamelata család volt, 1453-ban. Donatello lovasszobra Erasmo da Narni dícső római uralkodóként ábrázolja a hőst. Ez a bronzszobor volt az első öntött bronz a római kori Itáliában.

A Padovai Szent Antal-bazilikát az egyházi tanító és az általa megalapított rendházi szerzetesnek ajánlották, aki rövid élete soron többször is Padovában tartózkodott.

A kolduló rendek, melyeknek tagjai a prédikálásnak és szegénységnek ajánlották fel életüket általában a lakott területek közelében, a városok szélén, jobbára egykor már lakott s általuk restaurált, vagy épp újonnan felépített épületekben rendezkedtek be, hisz ilyen helyeken nagyobb hallgatóságra találtak. Új épületeik általában hasonlítottak, hisz egyfajta prototípust alkalmaztak az építkezésnél, melyen a körülményeknek és az igényeknek megfelelően változtathattak.
Ezért nem meglepő, hogy a Padovai Szent Antal-bazilika - olaszul Basilica di Sant Antonio - esetében a hasonló latin kereszt alapú épületeknél elvárt gerendás álmennyezet vagy keresztboltozat helyett, kupolás megoldást láthatunk. A kórus és a hajó sem arányos, s az oldalhajók mérete sem egyenlő, a tér egyensúlya pedig megbomlik a bal keresztfolyosón elhelyezett Szent Antal sírja, a kőkoporsó miatt. De mivel a bazilikát Szent Antal tiszteletére emelték a Padovaiak, melyben a csodatevő mauzóleumát akarták elhelyezni ahová előreláthatóan számtalan zarándok érkezik, a szabálytalanság indokolt.

A bazilika építéstörténete

A pádovai Szent Antal-bazilika építéstörténetére vonatkozó első dokumentumok 1234-38-ból valók s az írásos emlékek szerint az épülő templom 1248-tól viseli a Szent Antal nevet.

Aki a Via del Santo felől érkezik, a pádovai Szent Antal-bazilika külseje alapján könnyen felismerheti a bazilika felépítésének különböző fázisait: homlokzata komor lombard stílű, melyen a fedett ferde boltíves csarnok gótikus rózsaablaka és a kecses, henger alakú harangtorony enyhít. Az északi oldalt vaspántok, sajátos tetőszerkezetek és henger alakú kupoladobok és félgömb alakú boltozatok sora díszíti, mintegy a kúp alakú kupola külső borítása és a finoman kidolgozott csúcsos harangtorony vetületeként.

A Padovai Szent Antal-bazilika háromajtós bejáratát Camillo Boito tervezte. A mai bejárat egyik, az eredeti elképzelésnek megfelelő szakasza a jobb oldali hajó, a kerengő, mely a csodatevő Pádovai Szent Antal kőkoporsójához vezet, a baloldali hajó, a főhajó, a főoltár és a szentély.

A bazilika strukturja

Jobbról, dél felé indulva két XVII. századi oltár után az egykori Gattemelata, ma Santissimo néven ismert kápolnába érünk, melyet a hadvezér özvegye építtetett, 1456-ban. 1651-ben, amikor a kápolnát átalakították, az eredeti díszítések odavesztek. Ez után, balra, Erasmo da Narni, jobbra pedig a fia, Giannantonio XV. századi szarkofágja, Gregorio di Allegretto munkája látható. Jelenlegi díszítését Lodovico Pogliaghi készítette, 1927-1936 között.

Az 1624-ban Camillo Santuliana megrendelésére emelt, majd Napoleone Martinuzzi által újjáépített Santa Cuore kápolna után a S. Giacomo, vagy S. Felice kápolna következik, épp szemben Szt. Antal kőkoporsójával. Különösen a kápolna Jacopo Avanzo és Altichiero da Verona által készített freskói érdemelnek figyelmet.
Az álkereszthajó után a kerengő szakaszán kilenc sugarasan elrendezett kápolna következik, XX. Századi freskókkal díszítve. Középen áll a Kincs-kápolna. 1745-ben ebbe az értékes barokk építménybe helyezték át az ereklyéket. Itt őrzik az 1437-ben készült üveg keresztet is, ami a hívek által különösen tisztelt Szent Antal ereklyéit őrzi. Előzőleg látható a két láda is, amiben a Szent csuháját és Szent Antal földi maradványait helyezték.

A híres lengyel személyiségek mellszobraival díszített és Camillo Boito oltára valamint Taddeo Popiel 1899-ből való freskóival díszített S. Stanislao kápolna után találjuk a S. Leopoldo, más néven osztrák-magyar kápolnát a bajor Gerardo Fugel 1905-ös freskóival és az Alvarotti családhoz tartozó jogtudósok szarkofágjával. A S. Francesco kápolna után, jobbra találjuk az 1506-ban elhunyt Cassandra Mussato emlékművét, majd a S. Giuseppe kápolnát, az Orsato család sírlapjával.
A kerengőből a bal hajóba térve, az álkereszthajónál van a Mór Madonna-kápolna, mely valószínűleg a kezdeti ferences rendi S. Maria Mater Domini templom maradványa. Itt, a szép XIV. századi freskók mellett megcsodálhatjuk a neves jogi professzor, Raffaele Fulgosio emlékművét, aki a XV. sz. első felében tevékenykedett a Padovai Egyetemen.

A Mór Madonna-kápolnából nyílik az 1382-ben, a Conti család által építtetett Megboldogult Luca Belludi kápolna, ahol Luca Belludi freskóit csodálhatjuk meg.
Visszatérve az oldalhajóba, elérjük a Szent Antal kápolnát, mely a Szent kőkoporsóját őrzi. Az eredetileg gótikus kápolnát Stefani da Ferrara freskói és azok az oszlopok díszítették, melyeket később a S. Maria dei Servi templom építésénél használtak fel. A Szent Antal-kápolna jelenlegi elrendezése a reneszánszkori átépítés eredménye, mely szinte száz évig tartott és olyan kiváló művészek érdeme mint Tullio és Antonio Lombardo, Antonio Minello, Jacopo Sansovino, Gianmaria Falconetto, Gerolamo Campagna és Tiziano Aspetti.
A Padovai Szent Antal-bazilika naponta fogadja a sok-sok zarándokot, akik Szent Antal sírjánál akarnak könyörögni. A Falconetto által 1532-33-ban alkotott monumentális homlokzat öt boltíve, Tiziano Aspetti 1593-94-ben elkészült szögletes, lépcsőszerű alapzaton álló síremléke, mely Szent Antal földi maradványait őrzi, a főoltár és a szentély, valamint a falak állati és növényi díszítőelemekben gazdag márványból faragott domborművei olyan építészeti együttest képeznek, mely a profán lelkeket is ájtatos hangulatba ejti.

Mindez közül az 1500-1577 között elkészült kilenc márványdombormű a leglátványosabb.
A Padovai Szent Antal-bazilika bal hajója is bővelkedik művészi alkotásokban: megannyi síremlék, oltárkép, szenteltvíztartók, melyek a századok során fokozatosan kerültek oda.

Végül a parókiát se kerüljük el, ahol Donatello szobrait csodálhatjuk meg. Donatello 1444-1454 között tartózkodott Páduában, mely idő alatt elkészítette a Szent Antal-bazilika három reneszánszkori remekét, a Gattamelatta emlékművet, a Főoltárt és a Keresztrefeszítést.

A kerengő elején, jobboldalt találjuk a Sekrestye bejáratát, melynek előcsarnokában Szent Antal csodatetteit ábrázoló, XVI. századi freskókat láthatunk. A Capitolo teremben  találjuk az 1851-es restaurálás során napvilágra került freskósorozat maradványait, melyet Giotto követőinek tulajdonítanak.

A bazilikából a keleti kapun érhetünk a Szent Antal rendházba. Az öt belső udvarból álló épületegyüttes vallási- és kulturális tevékenységek színhelye, a szerzetesek és a zarándokok számára. A Szent Antal rendház legrégebbi része a Capitolo, vagy a hatalmas fájáról elnevezett Magnólia Kolostorudvar, ahol kőtáblákra, vallási és történelmi jelentőségű szarkofágok, műemlékek találhatók.

A bazilikával párhuzamosan áll a XV. századi, Noviciátus kolostorudvar. A huszonnyolc oszlopra emelt építmény belső udvara közepén Giovanni Minello kútkáváját láthatjuk. Ebben az épületben kaptak helyet a teológiaprofesszorok lakásai, de ez volt az Inkvizíció székhelye is.

A szomszédos oldalon a Paradicsom kolostorudvart találjuk, mely az egykori temető területén áll. A  magnólia Kolostorudvar déli oldalával párhuzamosan áll a Rendfőnök, vagy más néven a Könyvtár Kolostorudvar, ahol a rend jeles tagjait látják vendégül.