A padovai Egyetem

A Padovai Egyetem, az egykori Stúdium, a Bo palotában kapott helyet, mely 1222-ben épült, néhány bolognai diák meg professzor valamint Padova város két akkori legnagyobb tekintélye Giordani püspök és Ruska polgármester kívánságára. Egykori nevét, a hospitum bovis, venetói tájszólásban bo, azaz ökör, Ökrök szállodája elnevezést a szálloda falán megőrzött jelkép, egy ökörkoponya miatt kapta, amikor az épóletet a Padovai Egyetem teljes egészében lefoglalta.

Padova ekkorioban nagy változásokat élt meg. Ekkor nemrégiben avatták fel a ferences és domokos szerzetesrendeket, ebben  korban fejezték be a városfal megépítését és ekkor emelték a szabad Padova büszkeségét, az Igazságügyi palotát. Ekkoriban Páduában már léteztek mind egyházi, mind világi iskolák is, vagyis olyan környezet alakult ki, mely kedvezett a kultúra fejlődésének.

Először a Padovai Jogi Egyetem alakult meg, majd a Carraresi-család hatalomra jutása utolsó időszakában, valamint Francesco Petrarca padovai jelenléte után létre jön a Művészi Egyetem is.

A Velencei Köztársaság kedvez a Padovai Stúdium erősödésének, majd 1493-ban az összes Padovai köziskolák közös székhelyet kapnak. Ekkor veszik bérbe Bernardo Gil da Valenza, a Jogi Egyetem regtorának a szállodáját, a régi Hospitum Bovist, mely a mészárszékek közelében volt. Az egész Európában ismert szálloda a Páduába érkező híres személyeknek volt fenntartva. Aztán, 1500. után, sorra felvásárolták a környező telkeket. Csakhogy a velencei uralom egyre jobban kirekeszti a padovaiakat az egyetem vezetéséből, mígnem az új hatalom három, a velencei patriciusok közül választott reformert állít a padovai kormányzók mellé.
Ekkoriban Velence számos építészeti és adminisztrációs kezdeményezéssel áll elő. Ezen törekvések értelmében rendezik a Stúdiumot. Az 1500-as évekből a Cortile d'Onore, azaz a Díszudvar maradt fenn.

Az Bo palotán már a XVI. században is meglátszott a különböző stílusok keveredése. Az egész épületen világosan fellelhető a különböző korok egymásra tevődése, a középkori, reneszánsz és a modern struktúrák egységeként.
A Bo palota nyugati szárnyában levő, az1800-as évekből való főbejáratát 1938-1943 között újjáépítették. E bronzkapun át érünk Hősök előcsarnokába. A Hősök előcsarnoka, vagyis az Atrio degli eroi, a háborúban elesettek emlékére itt kiállított kőlapok után lett elnevezve. 

A Bo palotában külön figyelmet érdemel az ellipszis alaprajzú Anatómiaterem, a Teatro anatomico, melyet majdnem háromszáz éven át használtak, meg az egyszerű fából készült emelvény, Galileo Galilei katedrája s végül a régi Aula Magna, mely napjainkban Sala dei Quaranta, azaz a Negyvenek terme néven ismert, az itt kiállított 40 neves külföldi diák képmásáról.