Piazzetta - Libreria Vecchia, Museo Archeologico, Zecca

A Piazzetta Velence díszbejárata, ahol a természet és a művészet megkapó összhangban keveredik. Egykor innen indultak ki és itt kötöttek ki a flotta vezérhajói. Napjainkban Velence fontos idegenforgalmi csomópontja.

A Libreria, melyet Jacopo Sansovino épített 1532-1554 között, Palladio vicenzai bazilikájával verseng a legszebb reneszánsz palota rangjáért. Karcsú, fehér épülete valóságos mestermű. Két finoman cizellált árkádsora, a dúsan faragott párkányzat és a szobordísz nyugalmas szépsége sokszor-utánzott típussá tette. Eredetileg a dózse azért emelte az épületet, hogy ebben helyezze el a görög Bessarion bíboros könyvtárát, aki Konstantinápoly elfoglalásakor a törökök elől menekült Velencébe. Korunkban itt van a Biblioteca Marciana, vagy ahogy a helyiek nevezik: Libreria Vecchia. Bejárata az árkádsor közepén van.

A Libreria előcsarnokához monumentális lépcsőház vezet, melynek mennyezetét Tiziano allegóriája, a Sapienza díszíti, falain pedig a nagy filozófusok képei - Tintoretto, Veronese és Andrea Schiavone alkotásai. A nagyteremben is e híres mesterek képei láthatók. Leghíresebb Veronese Musica-allegóriája. Ezen kívül Kódexek, incunabulumok, miniatűrökkel díszített kéziratos könyvek láthatók itt. Vitrin alatt őrzik Dante Divina Commedia-jának korabeli képes kiadását, valamint Grimani bíboros breviáriumát a XVI. századi flamand művészek miniatűrjeivel, köztük Gent és Brügge képével. A szomszéd teremben a reneszánsz kartográfia híres emléke, Fra Mauro da Camandola 1459-ben készített világtérképe.

A Museo Archeologico szintén az árkádsor felől közelíthető meg. Itt Domenico Grimani bíboros antik szoborgyűjteménye látható, köztük Marcus Vispasius Agrippa hatalmas szobra. Az Ara Grimani nevű hellén oltártalapzat Bacchanalia-relieffel, valamint a Haldokló gallus meg a Halott gallus három római kópiája - eredetijük, melyeket Attalus pergamoni király 220-ben ajándékozott Athénnek, elveszett. És ugyancsak itt látható az egyik legkifejezőbb római portré, Vitellius szobra, az érmék közül pedig a híres Zulian-Zeusz kamea.

A Zecca, az egykori állami pénzverde, a Libreriához hasonlóan, ugyancsak Sansovino műve, mely 1525-ben készült el. Az isztriai fehér mészkő homlokzat erőteljes rusztikus vonalai nagyszerűen érzékeltetik az épület rendeltetését s a pénz hatalmát. Innen nyerte elnevezését a híres aranypénz, a zecchio. Korunkban az épület a S. Marco-könyvtár másik otthona.
A díszkert a Procurazie Nouve hátsó frontja és a Zecca között terül el.
A Sétány a Piazzettáról a Canal Grande irányába húzódik. Erre néz a Librereia három árkádja és a Zecca épülete.